Over Lennart Aangeenbrug

 


Onder de aandacht - een selectie van publicaties
Alle afbeeldingen zijn klikbaar.

 
Kerstartikel 2015 in lokaal huis-aan-huisblad Het Carillon. Wat is nou geloven in deze tijd? 

  
Opinie-artikel ND over licentie's kerkliederen. Kerk-zijn vraagt om bijblijven. Steeds meer kerken beameren hun liederen. Uit de rijke traditie kunnen veel liederen gekozen worden. Maar wil je het goed doen (met de juiste licenties) dan kun je in het huidige systeem makkelijk verdwalen. 

  
Masterthesis over gastvrijheid (PDF 2.4 Mb). De conclusie: de gemeenschap wint aan kracht naar buiten toe als ze naar binnen toe haar kwaliteit verhoogt. 


 

Levensloop

 • Wonen. Lennart is geboren in 1978 op de Appeldijk in Heukelum. Al snel verhuisde de familie naar Goedereede, omdat vader Aangeenbrug daar begon als predikant. Na 5 jaar verhuisde de familie naar Zwitserland. In 1989 kwam de familie weer terug en ging in Barneveld wonen. Lennart ging in 2003 op kamers in Utrecht.
  In 2005 trouwden Willeke en Lennart en gingen ze in Woerden wonen. In 2012 verhuisden ze naar Well (Gelderland). Daar werd Lennart predikant voor de Hervormde Gemeente Well - Ammerzoden, een streekkerk met meer leden dan er in Well wonen. Eind 2018 kwam er een beroep uit Hellendoorn, waar we ja op mochten zeggen. Het gezin verhuisde in 2019 naast de dorpskerk te Hellendoorn.
   
 • Opleiding. Na de middelbare school volgde hij eerst een fotografieopleiding, gekoppeld met werk in een fotozaak. In 1998 voelde hij zich geroepen door God om dominee te worden en heeft toen de keuze gemaakt om theologie te gaan studeren.
  Na 1 jaar GPW te Ede (CHE) en 2 jaar vooropleiding kon hij in 2001 beginnen met theologie aan de Universiteit van Utrecht .
   
 • Bezigheden. Tijdens zijn studie heeft Lennart in een cabaretgroep gezeten, vrijwilligerswerk gedaan in het Straatpastoraat voor het Leger des Heils te Utrecht en meegedraaid in het kerkelijk jeugdwerk (al dan niet betaald). De laatste jaren van zijn studie en een jaar daarna heeft hij als kerkelijk werker gewerkt in verschillende gemeenten.
  Ook heeft hij een jaar, voordat hij gemeentepredikant werd, als medewerker bij DeDecaan.Net gewerkt voor helpdesk en contentbeheer.

Kerkenwerk

 • 09/2004 - 0?-2005 Barneveld catechese
 • 01/2008 - 04/2008 De Bilt vicariaat bij ds. L. Smelt in de Dorpskerk te De Bilt
 • 09/2008 - 02/2010 De Bilt Kerkelijk werker (catechese & missionair)
 • 07/2010 - 12/2010 Wilnis Kerkelijk werker (catechese & pastoraat)
 • 09/2010 - 08/2012 JOP Jongerenwerker
  • Ter Aar gedetacheerd vanuit JOP voor catechese & beleid
  • Aantal losse projecten in het land en op het LDC te Utrecht. 
 • 2011 Woerden pilotproject 'Crackers': catechese voor hoogbegaafden
 • 2011 Afronding studie master Gemeentepredikant
  • met een als afstudeerverhandeling hoe tieners het waarderen als hun pastor sociale media gebruikt. De uitkomst was dat de tieners het niet erg vonden als de pastor in hun sociale wereld zat, maar hij (zij) moest niet actief gaan participeren in deze digitale omgeving. 
  • met als masterthesis (scriptie) een kwalitatief onderzoek naar de gastvrijheid in één gemeente. Uitkomst van het onderzoek is dat de bewuste gemeente toenam aan wervingskracht naar buiten doordat ze naar binnen toe kwalitatief wilden groeien. Door aandacht te besteden aan het kerk-zijn werd de gemeente een plek waar buitenstaanders en voorbijgangers makkelijk bij konden aanhaken. 
   Het onderzoek werd gedaan in de discipline Praktische Theologie, begeleidt door prof. dr. H. de Roest en Prof.dr. M.M. Jansen (als tweede corrector)
  • Met goed gevolg het examen theologie afgesloten, discipline Praktische Theologie (denk aan: wat gebeurt er in de kerk en hoe doen we het in de kerk).
 • 10/2011 Colloquium (toelating tot het ambt van predikanten) met verbondenheid aan de Gereformeerde Belijdenisgeschriften
  (Volgens Kerkorde Ordinantie 13 Artikel 17 sub 6)
 • 09/2012 - 02/2019 Gemeentepredikant in de Hervormde gemeente te Well - Ammerzoden
  • 01/2013 - 10/2017 Lid Dorpsraad Well; daarna stapje terug als adviseur.
  • 2017 Consulent beroepingswerk Gereformeerde kerk Zuilichem
 • 04/2015 - heden Bond van Nederlandse Predikanten :
  • Bestuurslid 04/2015 - 04/2023
  • werkgroep Predikantendag (actief)
  • redactie blad 'Predikant & Samenleving' (actief)
 • 03/2019 - heden Gemeentepredikant in de Protestantse gemeente te Hellendoorn; wijk Dorpskerk rayon* West
  • * rayon: oorspronkelijk wijk West, maar sinds begin 2023 opgegaan in één wijk met 2 pastorale aandachtsgebieden. 

Kerk & Theologie & Interesse

 • Het kernvers waarin heel het evangelie besloten ligt, staat al in de eerste verzen van de Bijbel, Genesis 1 vers 3. God schept en geeft zelf het Licht in Zijn Zoon Jezus Christus.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

 • Geloof is antwoord geven op het Woord van God: het volgen van Jezus, belijden van zonden, ja-zeggen op de doop en samen het Avondmaal vieren. Vanuit de dankbaarheid mogen we het evangelie in deze wereld doorgeven. Het nummer 'Thank You' vat dit prachtig samen.
   
 • Afgestudeerd in de discipline Praktische Theologie ligt de aandacht op geloof vandaag. Hoe brengen we het Woord van God van leven, van redding, van barmhartigheid en vergeving bij de mens van vandaag? Dan gaat het om:
   
  • De missionaire praktijk. We mogen als kerk het evangelie delen met de wereld. Welke verpakking gebruiken we voor de inhoud? Kerk-zijn mag ontspannen zijn. Maar wordt bij het ontspannen-zijn het evangelie niet vergeten?
    
  • Een heldere, hedendaagse geloofscommunicatie
   • zonder plat te worden
   • door inhoud hoog te houden. Het gaat in de kerk over God de Vader die schept, het gaat over God de Zoon die redt en het gaat over de Heilige Geest die ons bijstaat.
     
  • Er zijn als dominee en kerk. Een dorpsdominee rijdt gewoon mee met de jaarlijkse traktortoertocht >> 
    
 • Maar om bij te blijven op andere gebieden leest hij zo breed mogelijk om een brede blik te houden.
   
 • Visie op jeugdwerk. Het is geen apart, losstaand iets van de gemeente, maar wezenlijk onderdeel. De gemeente moet zich bewust worden dat geloof intergeneratief is. Geloofsopvoeding begint thuis en dient niet naar een hoek geschoven te worden ("voor de jeugdouderling"). Daarom is ondersteuning van (jonge) gezinnen zo belangrijk.
   
 • Door kerkTV en gebruik van schermen in kerkdiensten enthousiast om op een goede manier tekst en noten te gebruiken. Binnen de gemeente Well is een software-pakket doorontwikkelt om op een dynamische manier tekst met noten te combineren. Een website met uitleg voor andere kerken is in de maak.
   
 • Door zijn achtergrond in de fotografie en interesse in ICT houdt hij zich ook bezig met deze twee disciplines. Soms als hobby, soms voor de kerk en soms als free-lancer
   
 • Als ontspanning probeert hij het werken met hout onder de knie te krijgen

Nascholing

 • 2012 - 2017 De eerste 5 jaar zijn 'gestuurd' door verplichte nascholing en begeleiding.
 • 2016 - 2017 Deelname aan het 8x8 project. Een uitwisseling van 8 Nederlandse en 8 Hongaars-Roemeense collega's. In 2016 waren ze vanuit Roemenie te gast in Nederland, in 2017 andersom. Met literatuur en casuïstitek ging het over verandering en leiderschap. De startvraag was: 
  Wat brengt een interculturele uitwisseling teweeg wat betreft leiding geven aan een kerkelijke gemeente in verandering?
  De bestuurde literatuur was o.a. van Friedman over Friedman homeostasys, triangulatie en 'non-anxious presence'.
 • 2023 (nog te volgen) Pastoraat & Psychiatrie

Publicaties & Interviews & Workshops

Bij lange na niet volledig, maar zo gevarieerd mogelijk.

 • Fotowerk/Eigen Werk
  • 2008 Fotografie voor boek 'Boek van mijn leven - hoe de Bijbel elf mensen de weg wees'. Een samenwerkingsproject met de zus van Lennart, Marusja Aangeenbrug
  • 2013 - 2018 portfolio (en deze) Robbemondt Bouwbedrijf
  • 2015 - heden divers fotowerk als redactielid van blad Predikant & Samenleving
  • 2017 - 2018 redactie-lid dorpskrant Well
  • 2019 - heden rubriek 'Woord&Beeld' in magazina Woord&Dienst
  • 2021 - heden incidenteel fotowerk in magazine Petrus
 • Interviews of genoemd in artikelen
  • 2010 Interview bij het afscheid in De Bilt door Martin Koelewijn
  • 2012 Genoemd in een artikel over de lengte van staan van predikanten in gemeenten. 
  • 2012 Genoemd in een interview door het Brabants Dagblad bij de intrede in Well-Ammerzoden.
  • 2013 Genoemd in een artikel op CIP 'Christenpesten: "we moeten niet zo klagen"'
  • 2013 Auteur bij onderdeel geloof in boek 'Zoenen bidden lachen - weekendboek voor verliefden'
  • 2013 Ingezonden opinie-stuk in RD over 3D-printers
  • 2015 Kerstartikel Carillon
  • 2020 Paaschallenge Hellendoorn (artikel verwijderd door Tubantia)
  • 2021 radio-interview over complottheorieën bij RTV Oost (gesponsoord door het WEF)
 • Specifiek: licenties kerkmuziek
 • Specifiek: Sociale Media
 • Workshops

Sociale Media


 

Twitter

Vluchtig medium, soms met een korreltje zout nemen

Facebook (u dient ingelogd te zijn)

Digitale dorpspomp met mensen dichtbij en ver weg

Instagram

Omdat beelden soms meer zeggen dan 1000 blogs

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.