concept 'Wekelijkse gebedsviering'

Vanuit het pastoraat kwam het volgende verlangen naar boven: een wekelijkse gebedsviering. We starten met een paar gemeenteleden een proef. 

Wat is een gebedsviering?

In een gebedsviering gaat het om ontvangen.

Zo lezen we uit de Schrift en bidden enkele (geschreven) gebeden. De bijeenkomst heeft een vast programma; het geheel is gestuurd. Gods Woord wat al eeuwen klinkt, wordt uitgesproken voor en over ons. Dat is een ander soort bidden dan met eigen woorden God toenaderen. Omdat de woorden al vastliggen, mag je door Woord en gebed je eigen leven in Gods licht ontdekken.

In deze blog verwoord ik een concept voor een wekelijkse gebedsviering. De blog groeit nog. Mocht je nuttige aanvullingen of goede kritiek hebben, dan hoor ik het graag!

In een gebedsgroep gaat het vaak om de voorbede en het danken. Een gebedsviering zou nog het beste te vergelijken zijn met de getijdegebeden in de Rooms-Katholieke kerk. Deze volgen ook een vaste vorm. Juist in de vaste vorm mag je de vrijheid vinden je eigen leven in Gods licht te zetten. Een sturende opzet haalt je als deelnemer weg bij de willekeur en tilt het bidden boven jezelf uit. 

Opschrijven is één, uitvoering is twee. Er zijn gebedenboeken in de omloop, maar de meeste zijn voor dagelijks gebruik. 

# Globale opzet gebedsviering

Een gebedsbijeenkomst zal onderstaande stappen (kunnen) bevatten. 

 • Opening - Onsteek als eerste een kaars. Dit kan door alle deelnemers gedaan worden. Als eerste kan een korte Bijbeltekst worden uitgesproken, welke het thema van de bijeenkomst al samenvat.
 • Verootmoediging - Het zoeken van de mens; in de meeste gevallen zal dit een Psalm zijn.
 • Verdieping - Het Woord wat God spreekt. Een gedeelte evangelie
 • Toewijding - Hier kan ook de voorbede in verwerkt worden. 
 • Sluiting - Een afsluitende tekst om mee te nemen. 

Elke stap is onder te verdelen in:

 • Een kort woord als aanhef om begin en einde te markeren.
 • Een Bijbellezing.
 • Mogelijk een verwerking zoals een verdiepingstekst of een lied. Vanwege de grootte van de groep is soms werken met materiaal vanaf Youtube aan te raden. De keuze voor liederen die goed te vinden zijn op Youtube, ligt daarom voor de hand.
 • Een gebed.

Bovenstaande beschrijvingen brengen me bij de volgende twee opzetten voor een wekelijks gebedsmoment. Ik ga uit van 1 leider en verschillende deelnemers. Participeren kan door onderdelen te lezen. Deze zullen dan vooraf verdeeld moeten worden. Het verdient de aanbeveling dat ieder dezelfde Bijbelvertaling gebruikt en vantevoren alle Bijbelgedeelten opzoekt. Gezien het feit dat de lijdenstijd voor de deur staat, begin ik met het uitwerken van het eerste programma. Natuurlijk kan er gaandeweg van alles veranderen.

# Voorzet Programma 1 : Lijdenstijd

(Noot 2018-02-08: onderstaande lijst is nog in ontwikkeling. Het programma wordt op dit moment uitgewerkt. Learning by doing, zullen we maar zeggen)

Deze opzet kent 7 bijeenkomsten. Zowel in te passen in het programma tot Pasen als je 7 lijdensweken volgt of de 40-dagentijd. Goede Vrijdag en Opstanding / Pasen heb ik niet meegenomen. Deze feestdagen moet je in alle grootsheid als gehele gemeente vieren.

 1. Hij, Jezus, liep over het water. God bedwingt het water, de chaos, de dood.
 2. Hij kwam om onze zonden te dragen. De mens gevallen, het Lam draagt de zonde van de wereld.
 3. HIj riep de mens tot leven. Lazarus. Elk mens gezocht door de reddende hand van God.
 4. Hij roept mensen. Over de roeping van de discipelen en onze weg achter Jezus aan. 
 5. Hij wijst ons Zijn weg tot Zijn Koninkrijk. Bergrede?
 6. Hogepriesterlijk gebed: niet mijn wil, maar Uw wil
 7. Avondmaal. Hij brak Zijn leven voor ons. 

Zo mogelijk valt dit programma nog uit te breiden in de 50-dagen tijd. 

Voorzet programma 2 : Bijbels-historische lijn

 1. Schepping
 2. Zondeval en schuld
 3. Gods Trouw en zorg
 4. Belofte van vernieuwing
 5. Jezus voor ons
 6. Rechtvaardiging door geloof
 7. Werk van de Geest
 8. Heiliging van leven
 9. Drie-eenheid
 10. Eeuwigheid

Reactie toevoegen

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.