Over de Avondmaalsdienst in de week voor Pasen (Stille Week)

Als we in de lijdenstijd het Avondmaal* vieren, dan sluiten we de kerkdienst af, terwijl we als gemeente nog aan tafel zitten. Een korte weergave waarom we dat doen, om misschien ook andere gemeenten hierbij gespreksstof te geven.

Tijdens de laatste kerkenraad kwam alweer het vieren van het Avondmaal tijdens Goede Vrijdag voorbij. Of ik er nog rekening mee hield wat we vorige keren hadden gedaan. Sinds een paar jaar sluiten we deze dienst aan tafel af. Vanaf het begin had ik altijd al moeite met deze dienst. Niet om de boodschap, van Christus aan het kruis die voor onze zonden gestorven is. Maar vanwege het doorgaan van de dienst na het vieren van het Avondmaal. Normaal was dat: viering afsluiten, dankgebed, collecte, zingen, zegen en een gezongen amen. Dat is een vertrouwde liturgie.

Maar niet in deze dienst. Deze dienst gáát specifiek over de gebrokenheid van de Here Jezus aan het kruis. Deze dienst grijpt mij aan, maar - naar wat ik terughoor - ook gemeenteleden. Hoe Christus aan het kruis ging voor ons, is een intense bezinning. Zeker als je Avondmaal viert waarin brood gebroken wordt en wijn geschonken.

Dat breken van het brood en schenken van wijn heeft me altijd erg aangegrepen. Na Woordverkondiging wordt het sacrament gevierd en dan is het op Goede Vrijdag genoeg. De dienst ging door: kansel op, dankgebed houden, collecte en zingen., Een paar jaar geleden heb ik het maar in het midden van de kerkenraad gelegd: Ik wil aan de Avondmaalstafel de zegen uitspreken en dan verlaat men in stilte in de kerk. 

Een voorstel waarvan ik destijds niet wist hoe het zou vallen. Te liturgisch? 'Hebben we nooit zo gedaan'? Juist veranderingen rond diensten zoals Avondmaal liggen heel gevoelig. Maar na bespreking ging de kerkenraad akkoord en vierden we het Avondmaal waarbij de zegen werd gegeven na de viering. De reacties die ik terughoorde vanuit de gemeente waren positief. Juist verdiepend, dat het iets toevoegt aan juist deze viering. 

Soms moet je een kleine aanpassing in de liturgie doen om je kerkdienst dienstbaar te maken aan je godsdienstoefening. Daarvoor is een kerkdienst uiteindelijk ook bedoeld.

 

* = Ter informatie
In de Wellse kerk vieren we Avondmaal met Goede Vrijdag; er zijn ook gemeente die het op Witte Donderdag vieren. Wij vieren zo mogelijk het Avondmaal met één tafel, zittend. Alleen belijdende leden gaan aan. 

Reactie toevoegen

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.