"Ons resten geld, resultaat en efficientie, deze drie, maar de grootste daarvan is efficientie."

Onderstaand stuk, bekend uit Kerk&Nieuws, nu ook te lezen op deze blog
Komt uit: Kerk&Nieuws 23 / week 44 2015

Wat ik nu opschrijf, speelt al langer in onze maatschappij. Door allerlei gebeurtenissen werd ik er de afgelopen weken weer eens bewust van hoe centraal in onze maatschappij de drieslag geld, resultaat en efficientie staan.

# Steenbergen
Laat ik een voorbeeld nemen van het nieuws: de rumoerige raadsvergadering in Steenbergen. Zoals elke Nederlander lees en hoor ik over het vluchtelingenvraagstuk: een ontzettend complexe materie waar geen makkelijke antwoorden voor zijn. Beledigende teksten roepen, zoals in Steenbergen, hoort daar zeker niet bij.

Veel 4-b'ers (boze, bange, bezorgde burgers) kwamen met hun onderbuikverhalen. Tussen de regels door hoor je keer op keer een klacht: waarom wordt zorg en welvaart voor mij of mijn naaste ingeperkt en krijgt de twijfelachtige vreemdeling alles? Hier valt veel over te zeggen, dat ga ik niet doen. Toch begrijp ik het enigszins: zorg en hulpdiensten worden uitgekleed, de (sociale) huursector zit vast, pensioenen verdampen door iets wat we als 4-Havo klas al in 1994 zagen aankomen en grote overheidsprojecten falen.

waarom wordt zorg en welvaart voor mij of mijn naaste ingeperkt en krijgt de twijfelachtige vreemdeling alles?

Let wel, hiermee wil ik geen politiek signaal afgeven. Deze dossiers zijn ingewikkeld en kennen vele kanten. Maar deze thema's zijn ingewikkeld geworden doordat er steeds wordt gedacht en gewerkt vanuit de drieslag geld (winst), resultaat en efficientie.

# Overal
Het begint al bij de oudergesprekken op school. Pardon, peuterspeelzaal(!) In 10 minuten hoor ik de voortgang van mijn kind. Welke resultaten hij of zij heeft en waar op gelet moet worden. Bij catechisanten hoor ik dat ze 'maar' op opleiding zus of zo zitten. Een nieuw Dorpshuis staat of valt met de begroting, in plaats van te denken vanuit de leefbaarheid. Op de radio hoor ik waarschuwende berichten van een bedrijf X omdat de winst (winst!) tegenvalt. De politiek maakt economische groei als centraal punt. Ga zo maar door.

Het is een modus geworden: geld, resultaat en efficientie.
En we doen er allemaal aan mee. Zelfs in de kerk.

# Geld versus geloof
Geld is een ruilmiddel om dingen te bereiken. Als kerk mogen we hier geloof tegenover zetten. Wat ons 'mag wedervaren' (Psalm 121), ons ruilmiddel in de wereld is dat God ons steeds gadeslaat. Als kerk hebben wij een ander geluid, een ander ruilmiddel in deze wereld: Jezus Christus als Zoon van God is de bodem van ons bestaan. Hij is onze troost in leven en sterven. Ook al is het BNP een paar procentpunten lager.

# Resultaat versus hoop
Op velerlei niveau's en instellingen draait het om resultaat. Als christenen mogen we echter leven vanuit de hoop. De Geest inspireert ons om vanuit onze situatie verder te kijken. Situaties die soms helemaal niet vrolijk of bemoedigend zijn. Want wie ben je nog als je ziek of afgekeurd bent? In de maatschappij sta je langs de zijlijn. Je levert geen gewenst resultaat meer op. De kerk spreekt over hoop: elk mens, weduwe en wees, blinde en lamme telt bij God. Hij vergeet geen van ons.

# Efficientie versus liefde
En de meeste van deze is in de maatschappij efficientie. Het bepaalt de handel en wandel. Bedrijfsvoering en beleid worden hierop ingericht. De boodschap van het evangelie is verstorend: het meeste van dit alles is de liefde. Liefde die door God de Heer ons is voorgedaan, waardoor we verlossing krijgen aangeboden. Liefde waarop we ons leven mogen 'heiligen': wat je voelt, doet, handelt en wandelt.

Nee, ik wijs geld, resultaat en efficientie niet af. Zoals veel factoren heb je er rekening mee te houden. Maar welke waarden zijn de kern? Als kerk zijn we geroepen te leven vanuit geloof, hoop en liefde. Laten we dat verschil in Godsnaam maken.

 

===

Alle foto's: CC0 Public Domain Pixabay

Labels: 

Reactie toevoegen

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.