Stilte.

Vasten: 40 dagen vanaf aswoensdag als voorbereiding op het paasfeest. Een traditie die vooral in de Rooms-katholieke kerk gangbaar is. De laatste jaren vast men ook steeds meer in Protestantse kringen.

Vast wat?
Het idee achter vasten is dat je jezelf iets ontzegt waar je veel van houdt. Wat ik tegenkwam: TV kijken, alcohol drinken, bloggen, sex, vlees eten, geen snacks, suikerloos eten, wordfeudvasten. Het hoeft niet per sé het onthouden van eten zijn.Vaste woorden
Jezus spreekt over vasten in Mattheüs 6, naast aalmoezen geven en bidden. Dat zijn drie activiteiten die je in het verborgene doet. In vers 19 komt de clou: het gaat erom 'schatten in de hemel' te verzamelen. Alles wat je doet, moet niet erop gericht zijn om er zelf beter van te worden, maar heeft een spirituele (geestelijke zo u wilt) op het oog.

Geld geef je aan een goed doel omdat je bewogen bent met de ander. Bidden is een geestelijke activiteit; niet iets om gezien te worden. Vasten is een oefening in letterlijk loslaten van dingen die je anders vasthouden. Kortom, stuk voor stuk activiteiten die je in stilte doet. Activiteiten die introspectief van aard zijn. Natuurlijk zijn er voorbeelden nodig. Maar zo veel?

Opmerkelijk is dan opeens dat een groep mensen laat weten dat ze gaan vasten en wat ze gaan doen. Het viel me bijvoorbeeld op met een zoekopdracht in Twitter dat er aardig wat mensen zijn die heel specifiek aangeven dat en wat ze gaan vasten. Natuurlijk heb je altijd Misschien een goede factor om op te vasten: niet laten weten waarop of waarmee je vast. Het is een tijd van terughoudendheid. Stilte betrachten.

Vast-feitjes

  • Plaatje hier rechts is van pastor Roderick Vonhögen. Steunen (aalmoes!) kun je hem hier.
  • Van vasten met voedsel hoef je niet direct af te vallen. Sterker nog, je stofwisseling kan er zo op reageren dat je lichaam na het vasten meer vet gaat opslaan ..
  • Op zondag hoef je niet te vasten.
  • Een mooie naam voor de vastentijd is Quadragesima. Maar ja, door die terughoudendheid mag je niet gaan opscheppen dat je een moeilijk woord kent, he ;-)
  • Carnaval is de tijd voor vasten; oorspronkelijk bedoeld om het er nog even van te nemen. Het 'er even van nemen' is in de loop der tijden meer op de voorgrond komen staan.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.