Nieuw Liedboek II - wat willen 'wij' erin

'Evergreens!' noemt één van de ouderlingen ze hier. Van die gezangen die iedereen kent en waar mensen wat mee hebben. Meezingers vooral, die bekende gezangen.

Met het nieuwe liedboek kun je een hele liturgisch-theoretische analyse gaan maken. Maar dan heb je
(a) het nieuwe liedboek nodig en die is er pas vanaf 25 mei en
(b) hangt het ervan af in welke hoek van de kerk je staat.

Voordat nieuwe liederen een kans krijgen, zal er eerst een vertrouwde omgeving moeten zijn. Zal het nieuwe liedboek zo'n vertrouwde omgeving zijn? Bij voorbaat geef ik een aantal liederen op die ik terug wil zien waarmee het Liedboek 2013 een kans maakt.

Waarom deze liederen
De selectie is puur persoonlijk (subjectief dus) en gericht op de bekende liederen uit Liedboek 1973. Voor de volledigheid, ik laat - tot ongenoegen van gemeenteleden ;-) - best weleens onbekende liederen zingen. Dus daar hoeft u niet bang voor te zijn. Het gaat nu om 'bekende liederen, bekende ruimte'.

Leren en nieuw terrein ontdekken is altijd vertrekken vanaf het terrein waar je al op staat. Het lijkt me dus essentieël dat de evergreens ook zeker voorkomen de positie waar je nu al bent. Wat ga ik met onderstaande lijst doen? Nu publiceren en straks vergelijken met het nieuwe Liedboek. Zelf een top-5? Vermeld hem als reactie: welk lied (uit wat voor bundel dan ook) moet er per sé in?

Nogal persoonlijke en dus gekleurde Evergreenlijst
uit het Liedboek voor de Kerken versie 1973

1 - God heeft het eerste Woord
44 - Dankt, dankt nu allen God
47 - Jezus die langs het water liep
75 - U kennen, uit en tot U leven
78- Laat me in U blijven, groeien, bloeien

Afdeling kerstliederen - hét moment waarop veel buiten- en randkerkelijken naar de kerk gaan. Hoe vriendelijk voor niet regelmatige kerkgangers zal het nieuwe liedboek zijn? Daarom een iets zwaardere selectie uit de sectie advents- en kersttijd.
117- Hoe zal ik U ontvangen
122 - Kom tot ons, de wereld wacht
124 - Nu daagt het in het oosten
125 - O kom, o kom Immanuël
132 - Er is een roos ontloken
134 - Eer zij God in onze dagen
135 - Hoor, de englen zingen de eer
138 - Komt allen tezamen
143 - Stille nacht, heilige nacht
145 - Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer

170 - Meester, men zoekt u wijd en zijn
171 - Christus wandelt langs de straten
172 - Een mens te zijn op aarde
182 - Jezus, leven van ons leven
192 - O kostbaar kruis, o wonder Gods
210 - Sta op! Een morgen ongedacht
215 - Christus onze Heer verrees

239 - Kom Schepper GOd, o Heilge Geest
244 - Christus stoot de hemel open
249 - Wij leven van de wind
255 - Ere zij aan God, de Vader
273 - Heer, herinner u de namen
278 - Dies irae, dies illa niet te zingen in gemeentezang ;-)
285 - Geef vrede, Heer, geef vrede
291 - Nooit kan 't geloof te veel verwachten
293 - Wat de toekomst brengen moge,
297 - Toch overwint eens de genade
300 - Eens, als de bazuinen klinken
304 - God is getrouw, zijn plannen falen niet
305 - Waar God de Heer zijn schreden zet
442 - Jezus, ga ons voor
444 - Grote God, wij loven U,
456 - Zegen ons, Algoede
473 - Neem mijn leven, laat het, Heer,
477 - Geest van hierboven

Reactie toevoegen

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.