Digitale plek van
Lennart, Willeke, Yoëlle en Lars
over ons leven & werken & kerken
in en rond Well (gld)

Hieronder staan artikelen, gesorteerd naar label. Klik op "Start" om alle artikelen op deze site te zien of kies voor "Kies een label" om een ander label te selecteren.

... Lennart

Dat is jammer. Krijg je een (of meer) recommendation(s) op LinkedIn, is het niet openbaar. Daarom ga ik ze - heel schaamteloos, ik weet het - hier pluggen. On-Nederlands ook, om zo complimenten naar voren te schuiven. Maar ik ben dan ook in Zwitserland opgegroeid.

Zonder gekheid: het is zonde dat een aanbeveling alleen gelezen kan worden door mensen met wie je al verbonden bent. Een aanbeveling is iets openbaars. Met enige schroom en gepaste trots plaats ik ze hieronder.

Voeg me rustig toe op LinkedIn om te kijken of ze waar zijn ;-). De eerste kwam overigens per LinkedInmail binnen en staat daarom niet in mijn openbare recommendationslist. Als ik een nieuwe binnenkrijg, voeg ik deze toe.Recommendations For Lennart

Kerkelijk werker
Hervormde gemeente De Bilt

Na het vertrek van de wijkpredikant Dorpskerk te De Bilt heeft Lennart gedurende de vacaturetijd (sept 2008 - febr 2010) naar volle tevredenheid jeugd- (oa cathechese) en missionaire werkzaamheden verricht. Op een creatieve manier heeft hij steeds weer de jeugd benaderd. Tevens heeft Lennart een herzien missionair beleidsplan opgesteld en een aantal concrete acties uitgevoerd.
Als voorzitter van de wijkkerkenraad ben ik Lennart zeer erkentelijk voor de wijze waarop deze belangrijke zaken tijdens de vacaturetijd door hem zijn opgezet/afgehandeld/voortgezet.
Daarnaast is Lennart in de omgang een plezierig en innemende persoonlijkheid!"

August 30, 2011
Pieter van Maaren deputy chief of staff of Queen's Commissioner's cabinet (plaatsvervangend chef kabinet cvdK)


Jeugd- en jongerenwerker
PKN

“Tijdens mijn werkzaamheden als kerkrentmeester in Ter Aar heb ik mogen ervaren dat Lennart in staat is geweest om, als jeugdwerker, een klein groepje catechisanten te laten groeien tot een forse groep. En met deze groep na te denken en pittig te discusieren over het geloof en het leven in de wereld van nu.
Staat zeer dicht bij de jeugd, twittert met de dames en heren en gaat
individuele gesprekken voor eventuele verdieping zeker niet uit de weg.
Houdt hierbij rekening met de diverse stromingen, van behoudend tot mogelijk wat meer vrijzinnig, welke in de locale kerkelijke gemeente bestaan. Wordt hierdoor in brede kring geaccepteerd en gewaardeerd.” September 11, 2011

Top qualities: Great Results, Expert, High Integrity
Marco van Doorn
hired Lennart as a jeugdwerker in 2010, and hired Lennart more than once


Kerkelijk werker
Hervormde gemeente De Bilt

“Gedurende een volledig kerkelijk seizoen heb ik met Lennart samengewerkt in de Protestantse Gemeente te De Bilt (Dorpskerk). Lennart was opgesteld voor de jeud en in die hoedanigheid waren ook de belijdeniscatechisanten aan hem toevertrouwd. Samen verzorgden we de belijdeniscatechese. Met veel inzet en betrokkenheid, maar ook op een eigentijdse wijze heeft Lennart inhoud gegeven aan dit belangrijke deel van het gemeentewerk. Daarbij heb ik zijn kwaliteiten leren waarderen als betrokkenheid, luistervaardigheid, participeren in de leefwereld van de jongeren, didactische vaardigheden, maar ook beslistheid in leidinggeven en theologische kennis t.b.v. toerusting.

Jaap van Dijk, interim predikant PKN.”

September 16, 2011
Jaap van Dijk, Interim predikant, PKN LDC Utrecht
worked with Lennart at Hervormde gemeente De Bilt


Cabaretier
Chickengate

“Prachtige tijd samen gehad man! Kijk nog wel eens met weemoed terug naar al die oefenavonden, die vele dagen tekst schrijven, en dan die adrenaline van het optreden; binnenkomen met Tiësto, show maken, en daarna tot de kleine uurtjes mooie gesprekken...

Chickengate is 'dood'; leve Chickengate!”

November 15, 2011
René Mauritz, Ondernemer, Exotenhof
worked directly with Lennart at Chickengate


Behalve de Belgische enclaves in Nederland kennen we binnen de Nederlandse landsgrenzen geen andere landen. Dacht je. Want in de buurt van Coevorden ligt het land Eurostaete. Nederland kent dus geen één landenpunt (bij Vaals) maar twee.

Eurostaete is een zogenaamde micronatie. De personen die deze categorie van vrijstaten uitroepen, hebben in hun ogen rechtsgeldige argumenten maar worden door officiële landen en de VN niet erkend.

Om een idee te geven waar EuroStaete ligt, een kaartje.


In Google StreetView denk ik dat het hier ligt. Op de voorgrond is een klein, grijs grenspaaltje te zien. Ik ben achter de lokatie gekomen door een artikel op Grenspalen.nl.

Door een verschil in registreren van landsgrenzen tussen palen 142 en 144 door Duitse en Nederlandse ambtenaren en door het droogvallen van een sloot is - kadastraal en historisch gezien! - in de buurt van Coevorden een 6 meter breed en 500 meter lang stuk niemandsland ontstaan. Het land behoort toe aan de familie Beukeveld en valt niet binnen de landsgrenzen van Nederland of Duitsland. Bij onteigening voor de bouw van een industrieterrein in 2006 werd de staat opgericht. Er is een eigen munt (Guldenmark), een eigen grondwet, postzegel en een eigen hippe site. Ze hebben geen inwoners, alleen een paar miljard uitwoners.

Grap
Nu kun je natuurlijk denken dat het om een grap gaat. Maar ze zijn serieus. Al vanaf 2006 claimt de familie Beukeveld dat het U-vormige perceel zowel niet tot Nederland als tot Duitsland hoort en daarom een vrijstaat is (zie oprichtingsbrief "Koning, Keizer, Admiraal, Beukeveld is het Allemaal"(PDF) en Panorama 2006 (PDF), met een mooie verwijzing naar Israël).

De gemeente Coevorden trok zich niks aan van de claim en besloot een bedrijventerrein aan te leggen op het land Eurostaete. De oprichter van de soevereine staat, dhr. Beukeveld zelf, stuurde een brief aan toenmalige premier Balkenende met de dreiging de infrastructuur op Eurostaete op te blazen bij de opening in 2006 (bron). Hij werd gearresteerd.

Na deze terroristische dreiging melden ze inmiddels op hun website dat EuroStaete vreedzaam verder strijd tot dit doel is bereikt en stelt zowel Nederland als Duitsland een niet-aanvalsverdrag voor. We hoeven gelukkig niet wakker te liggen van een vijandige buurman.

Actief
De zelf uitgeroepen bestuurders nemen hun taak serieus op. Recentelijk, op 28 mei 2011, is er nog een symposium geweest waarbij de soevereine staten EuroStaete en Kanata elkaar wederzijds erkenden. Kanata is een staatje ergens in Canada.
Al doorklikkend kom ik op de website Sociale Databank Nederland. Ze zijn vooral overal tegen, zo te zien.

Een uiterst informatieve achtergrondvideo.

En nog eentje, als u nog niet afgehaakt bent...


Update:
2011-10-30 - oprichtingsbrief & streetview

Voornaamste Bronnen:
Eurostaete.eu
Grenspalen.nl
Sdnl.nl
Wikipedia.nl

Amsterdam ken ik, maar de Oude Kerk kende ik niet omdat ik er nog nooit was geweest. Voor mijn colloquiumgesprek* moest ik me melden in de spiegelkamer van de Oude Kerk .

Een korte impressie van de reis erheen en het gesprek. Vanuit de Oude kerk werd mij gevraagd te bloggen over mijn eerste ontmoeting met de plek.

Theologisch aardigheid op de heenreis: Bij de oprit van de A2 werd ik rechts ingehaald door een bus van Berkhof. Ik dacht altijd dat ik me rechts van Berkhof bevond. Blijkbaar niet.
Een tip voor wie een dagje naar Amsterdam wil: parkeer je auto onder de ArenA en neem een P+R kaartje voor € 8,-. Tegelijk krijg je twee kaartjes om met het OV te reizen.

Toen ik de route van tevoren opzocht, kwam ik erachter dat de Oude Kerk bij de Wallen staat. Niet echt een gebied waar ik dagelijks kom. Ook wel een typische locatie om de belofte uit te spreken waarmee ik mijn kerkelijke carrière als predikant kan beginnen.

Vanaf het metrostation centraal is het een klein kwartier lopen via de Oudezijdse Kolk naar de Oude Kerk. Je ziet in de verte de toren imposant boven de huizen uitsteken. Onderweg kwam ik langs de Amsterdamse bierbrouwerij De Prael. Ik wist niet waar deze was, wel dat ze 'Willeke'-bier verkopen. Natuurlijk heb ik gelijk 4 flesjes Willeke meegenomen: Ze zal je verwarmen en omarmen.

Aangekomen op het Oudekerkseplein wachtte me een verrassing. Vanaf de Oudezijdse Voorburgwal draaide ik rechts het plein op. Ik had verwacht dat de Wallen ergens in buurt van de Oude Kerk zouden liggen. Niet in een halve cirkel er direct naast. Op de hoek wachten een paar dames in de deuropening op klandizie. Naast dit pand bevind zich een kinderdagverblijf. Daarnaast weer een aantal ramen.

Of het nou knappe dames waren? Nou nee.

Toen ik aankwam bij de hoofdingang was er net een begrafenis in de Oude Kerk. Zwarte volgwagens stonden te wachten totdat de lijkauto zou wegrijden. Nabestaanden stapten in. Diverse dames van plezier stonden in de deuropening naar het schouwspel te kijken. Eén oudere dame draaide in haar mini-jurkje (nou ja ..) iets te wild om haar as waardoor haar nogal grote
boezem bloot kwam te liggen. Een vrij aparte observatie: een indrukwekkende kerk, een rouwstoet en een vrouw waarvan je hoopt dat ze geen kou vat.

In de kerk was het stil. Omdat de begrafenis net voorbij was en de bezoekers nog niet naar binnen mochten, had ik de ruimte voor mijzelf. Het gesprek was pas over een half uur. De kerk is het oudste gebouw in Amsterdam en dat is te zien. Het is minder goed afgewerkt dan de Nieuwe Kerk. Verschillende stijlen en aanbouwen zijn te zien. Zo wordt je opeens midden in de stad in alle rust geconfronteerd met je eigen korte leven tegenover een gebouw wat al veel heeft meegemaakt.

In een hoek verbouwde men de kerk. Ergens anders waren oude bankjes losgehaald en bij elkaar gezet. De letters op de deurtjes vertellen een verhaal. Vroeger kon je banken huren en sommige waren voor godsdienstonderwijzers of de ontvangstcommissie. Dat laatste vind
ik bijzonder. Bij een ontvangstcommissie denk ik aan mensen die bij de deur mensen verwelkomen. Is zo'n commissie een ouder fenomeen dan ik altijd heb gedacht?

Uiteindelijk was het gesprek niet in de spiegelkamer maar in een middeleeuws kamertje (Mariakapel?). Het gesprek was pittig en duurde langer dan een uur. Onderwerpen waren mijn levensloop en de ingediende preek. Zonder mij vormde de commissie een eindconclusie die lang op zich liet wachten. Daar werd behoorlijk zenuwachtig van. Maar het verlossende
antwoord was positief, aangevuld met een sterk en zwak punt.

De voorzitter las de belofte voor. Over zijn schouder keek ik recht naar buiten naar de overburen die in hun deuropening stonden te wachten op klanten. Een vrij merkwaardige manier om dan de belofte uit te spreken.

Klein saillant detail: de ruimte had vloerverwarming, waardoor het erg warm werd. Kreeg ik het toch nog heet op de Wallen ..


* = Toelating tot de kerk; gesprek over hoe ik mijn roeping in de kerk versta plus een bespreking van mijn bio en een dienst.

Vlakbij de plek waar ik jarenlang gewoond heb in Barneveld zijn twee grote kerken verrezen. Totaal bieden ze plaats aan vierduizend mensen. Dit levert zoveel verkeer op, dat ze niet tegelijk beginnen.

Tijdens een eerder bezoek aan Barneveld op zondag was mij de mensenmassa al opgevallen: lopend, fietsend en rijdend. Verkeersregelaars (nou ja .. mannenbroeders die een reflecterend hesje over hun zwarte pak aantrekken) leiden de boel in goede banen. Afgelopen zondag heb ik een extra rondje met een camera op het dashboard door Barneveld gereden. Het leverde onderstaande beelden op - zonder commentaar, maar met stemmige muziek van 'radio Barneveld'.

Wie Barneveld kent, ziet dat ik aan het einde richting de Plantagelaan ga. Ik heb inderdaad hetzelfde rondje nog een keer gereden door via de zuidelijke rondweg weer langs de kerken te rijden. Dat was nog geen 5 minuten later. Hoewel de kerk pas over 10 minuten zou beginnen, was nu de hele weg uitgestorven. Het hek van de parkeerplaats was al gesloten. Kortom, het gefilmde 'fenomeen' doet zich maar in een relatief korte tijdsspanne voor.

Vanuit een stukje sociologische interesse heb ik de video geschoten. Zelf woon ik in de randstad; een dergelijke intensieve stroom mensen die naar de kerk gaan is hier onbekend.

Een reactie op Twitter: Leuk die stoet auto's en dan de muziek: "niet eenzaam ga ik op de vijand aan..".

Pagina's

Tegengekomen

zaterdag 19-04

10 tips voor atheïsten (engels)

maandag 28-10

Stella Kralt over Second Love: No second love no

woensdag 23-10

W.M. Dekker met Vrouw in het ambt. Naar een trinitarische benadering

vrijdag 15-02

Rabbijn Van de Kamp in debat met prof. Paul Cliteur over rol religie & maatschappij.

donderdag 14-02

Spugen op de paus

Laatste reacties

Twitter

Meer tweets >>