Over Lennart Aangeenbrug


Onderstaand te lang of te veel?
Lees op zijn minst dan dit artikel in de 2015-kerstuitgave van het Carillon. 

Levensloop

Wonen. Lennart is geboren in 1978 op de Appeldijk in Heukelum. Al snel verhuisde de familie naar Goedereede, omdat vader Aangeenbrug daar begon als predikant. Na 5 jaar verhuisde de familie naar Zwitserland. In 1989 kwam de familie weer terug en ging in Barneveld wonen. Lennart is op eigen benen gaan staan in 2003, toen hij alleen naar Utrecht verhuisde. In 2005 trouwden Willeke en Lennart en gingen ze in Woerden wonen. In 2012 verhuisden ze naar Well (Gelderland).

Opleiding. Na de middelbare school volgde hij eerst een fotografieopleiding, gekoppeld met werk in een fotozaak. In 1998 voelde hij zich geroepen door God om dominee te worden en heeft toen de keuze gemaakt om theologie te gaan studeren. Na 1 jaar GPW te Ede (CHE) en 2 jaar vooropleiding kon hij in 2001 beginnen met theologie aan de Universiteit van Utrecht .

Bezigheden. Tijdens zijn studie heeft Lennart in een cabaretgroep gezeten, vrijwilligerswerk gedaan in het Straatpastoraat voor het Leger des Heils te Utrecht en meegedraaid in het kerkelijk jeugdwerk (al dan niet betaald). De laatste jaren van zijn studie en een jaar daarna heeft hij als kerkelijk werker gewerkt in verschillende gemeenten. Ook heeft hij een jaar, voordat hij gemeentepredikant werd, als medewerker bij DeDecaan.Net gewerkt voor helpdesk en contentbeheer.

Kerkewerk

 • 09/2004 - 0?-2005 Catechese Hervormde gemeente Barneveld
 • 01/2008 - 04/2008 Vicariaat bij ds. L. Smelt te De Bilt (Dorpskerk) (interview na zijn afscheid)
 • 09/2008 - 02/2010 Kerkelijk werker (catechese&missionair) Hervormde gemeente te De Bilt
 • 07/2010 - 12/2010 Kerkelijk werker (catechese&pastoraat) Hervormde gemeente te Wilnis
 • 09/2010 - 08/2012 JOP Jongerenwerker, gedetacheerd te Ter Aar & aantal losse projecten
 • 2011 pilotproject catechese voor hoogbegaafden in de Hervormde gemeente te Woerden: 'Crackers'
 • 2011 afronding studie master Gemeentepredikant
  • met als afstudeerverhandeling hoe tieners het waarderen als hun pastor sociale media gebruikt
  • met als thesis (scriptie) een kwalitatief onderzoek naar de gastvrijheid in één gemeente
 • 10/2011 Colloquium (toelating tot het ambt van predikanten) met verbondenheid aan de Gereformeerde Belijdenisgeschriften
  (Volgens Kerkorde Ordinantie 13 Artikel 17 sub 6)
 • 09/2012 - heden Gemeentepredikant in de Hervormde gemeente te Well - Ammerzoden
  • 01/2013 - heden Lid Dorpsraad Well
  • 2017 Consulent beroepingswerk Gereformeerde kerk Zuilichem
  • 04/2015 - heden bestuurslid Bond Nederlandse Predikanten

Interessegebieden

 • Theologische interessegebieden zijn de missionaire praktijk en hedendaagse geloofscommunicatie in een uitdagend kerkelijk jasje. Maar af en toe leest hij ook een boek van een discipline waar hij niet goed in is om een brede blik te houden
 • Door kerkTV en gebruik van schermen in kerkdiensten enthousiast om op een goede manier tekst en noten te gebruiken
 • Door zijn achtergrond in de fotografie en interesse in ICT houdt hij zich ook bezig met deze twee disciplines. Soms als hobby, soms voor de kerk en soms als free-lancer
 • Als ontspanning probeert hij het werken met hout onder de knie te krijgen

Nascholing

Een gemeentepredikant binnen de Protestantse kerk in Nederland heeft een aantal studiepunten te behalen. De eerste 5 jaar zijn gestuurd. Elke beginnende predikant volgt met andere beginnende collega's nascholing aan het seminarie van de kerk. 

 • 2016 - 2017 Deelname aan het 8x8 project. Een uitwisseling van 8 Nederlandse en 8 Roemeense collega's. In 2016 waren ze vanuit Roemenie te gast in Nederland, in 2017 andersom. Met literatuur en casuïstitek ging het over verandering en leiderschap. De startvraag was: 
  Wat brengt een interculturele uitwisseling teweeg wat betreft leiding geven aan een kerkelijke gemeente in verandering?
  De bestuurde literatuur was o.a. van Friedman over Friedman homeostasys, triangulatie en 'non-anxious presence'.

Publicaties & Interviews & Workshops

Bij lange na niet volledig, maar zo gevarieerd mogelijk.

 • Fotowerk/Eigen Werk
  • 2008 Fotografie voor boek 'Boek van mijn leven - hoe de Bijbel elf mensen de weg wees'. Een samenwerkingsproject met de zus van Lennart, Marusja Aangeenbrug
  • 2013-... portfolio (en deze) Robbemondt Bouwbedrijf
  • 2017-... redacteur dorpskrant Well
 • Interviews of genoemd in artikelen
  • 2010 Interview bij het afscheid in De Bilt door Martin Koelewijn
  • 2012 Genoemd in een artikel over de lengte van staan van predikanten in gemeenten. 
  • 2012 Bij de intrede in Well-Ammerzoden een interview door het BD
  • 2013 Genoemd in een artikel op CIP 'Christenpesten: "we moeten niet zo klagen"'
  • 2013 Auteur bij onderdeel geloof in boek 'Zoenen bidden lachen - weekendboek voor verliefden'
  • 2013 Ingezonden opinie-stuk in RD over 3D-printers
  • 2015 Kerstartikel Carillon
 • Specifiek: licenties kerkmuziek
 • Specifiek: Sociale Media
 • Workshops

Sociale Media


 

Twitter

Vluchtig medium, soms met een korreltje zout nemen

Facebook

Digitale dorpspomp met mensen dichtbij en ver weg

Instagram

Omdat beelden soms meer zeggen dan 1000 blogs

 

 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.